Nie je klient, ako klient

Aj napriek tomu, že fungujeme len dva roky, máme už pomerne veľké skúsenosti s rôznorodými zákazníkmi.

Niektorí presne vedia, čo chcú, iní sa nás pýtajú a vyžadujú našu kreativitu a nárast hodnoty produktu.

Ako sa s takýmito klientmi pracuje a aké stratégie sme začali aplikovať?

Tí, čo presne vedia

Klienti, ktorí majú presnú predstavu sú tvorení z dvoch druhov. Tí, čo vedia, čo chcú, ale ich predstava je tak presná, že ju nemáme šancu nikdy dosiahnuť (je to strašne také…hmm, akoby som to…niečo tomu proste chýba…niečo mi tam trošku vadí, páči sa mi to, ale…Vy mi urobte len toto a ja si to už dokončím…)

A tí, čo vedia, čo chcú a vedia to vysvetliť (má to mať takéto rozmery…, farbu…, chcem to do takéhoto interiéru…môj rozpočet je…) <3

Každopádne, pri zákazníkoch, ktorí presne vedia je dôležité pripraviť si hneď na začiatku podrobnú špecifikáciu. Ak je niekto rozhodnutí, čo chce je jednoduché hneď na prvom stretnutí s ním doriešiť detaily celej zákazky a tak efektívne využiť čas a urýchliť čas dodania.

Je to príjemný prístup pre klienta, ale aj poskytovateľa. Obaja sú spokojní.

pure junk workshop

Tí, čo nevedia

Cítiť potrebu, že niečo chcem, ale neviem presne ako by to malo vyzerať. Tieto zákazky sú oveľa zložitejšie, ale priamoúmerne zaujímavejšie.

Klient prejaví záujem o nejaké riešenie jeho „problému“ a my máme priestor na tvorbu. Väčšina skutočne veľkých projektov bola vytvorená práve s týmto typom zákazníkov.

Zákazky tohto typu sú zvyčajne náročnejšie na čas aj náklady, ale práve špecifickosť požiadavky si tieto atribúty vyžaduje.

Pri tomto type zákazníkov volíme oveľa precíznejšiu prípravu návrhov, viac možností, variantov, nápadov a inšpirácií. Tak sa dokážeme čo najvernejšie priblížiť očakávanému štýlu zákazníka, prípadne ho inšpirovať a pridať tak výslednému produktu vnútornú hodnotu.

pure junk navrhy

Ako znejú naše závery?

Najdôležitejšia je komunikácia so zákazníkom.

Je to v podstate najpodstatnejší prvok celého vzťahu so zákazníkom. Komunikácia musí byť vedená na úrovni, na ktorej je značka. Samozrejme to neznamená, že keď sme teraz mladá firma, budeme komunikovať ako „nevzdelané uchá“ – snažíme sa komunikáciu viesť na úrovni, kam chceme celý brand dostať. Každopádne je prirodzené, že aj my máme ešte množstvo nevychytaných múch a každou jednou skúsenosťou sa ich snažíme čo najviac vychytať.

Byť presný a veci pomenovať vždy pravým menom.

Určiť si termíny, deadliny, reálne možnosti, nie plané sľuby, ktoré sa potom nedajú zrealizovať. Vedieť povedať nie a rovnako tak sa vedieť hecnúť, ale upozorniť zákazníka, že je to neštandardná situácia. V tomto prípade bude aj klientovi, aj poskytovateľovi všetko jasné a nedôjde sa do zbytočných šumov, ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť k neuhradeným faktúram, zlým referenciám a pod.

Snažiť sa vyhovieť zákazníkovi, no myslieť na vlastnú hodnotu.

Náš zákazník, náš pán. V našom prípade to určite platí. Tvoríme a vyrábame produkty na mieru a podľa predstáv klienta, to však neznamená, že netrváme na našich hodnotách a štýloch, ktoré sú podpisom našej práce. Vedieť do svojej práce vložiť samého seba je predsa jej zmysel J …